Bestuur 2018-2019

Voorzitter

Ik ben Omar El Nahhas, 20 jaar en lid van blauwdruk sinds juni 2017. Ik heb de rol van penningmeester op mij genomen in het schooljaar 2018-2019. In 2019 ben ik voorzitter geworden van Blauwdruk, met de focus op uitbreiding van Blauwdruk. Ik ben op dit moment 4e jaars student Engineering op de HZ Vlissingen. In mijn vrije tijd ben ik te vinden op het basketbalveld, in de fitness of bezig met hardware/software. Ik ben geïnteresseerd in robotica, Internet of Things en Artificial Intelligence/Machine Learning. Daarom heb ik mijn eigen bedrijf gestart, NEO Smart Solutions, om praktijkervaring op te doen in mijn interessegebied. 

Ik ga afstuderen in de richting Mechatronica. Naast het bestuur van Blauwdruk, zit ik ook in de opleidingscommissie van de opleiding Engineering. Dit heb ik gedaan om de opleiding (en de ervaring voor studenten) te verbeteren en ondersteunen waar nodig was. Dit heeft afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen, en ik zal vol enthousiasme doorgaan.

Blauwdruk geeft mij de kans om mezelf te ontwikkelen op het gebied van leiderschap, het werken in een professionele omgeving en het netwerken met bedrijven.

 

Secretaris

Mijn naam is Pascal Flohil, 21 jaar momenteel ben ik derde jaars student aan de opleiding Engineering. Voor deze opleiding heb ik mijn HAVO en VWO diploma behaald, vorig jaar heb ik de keuze gemaakt voor de richting Science en Technology.

Naast de opleiding ben ik zeer geïnteresseerd in luchtvaart, en economie. Hier ben ik dan ook naast de opleiding mee bezig.

Binnen de school ben ik mede bestuurslid van Blauwdruk, met als doel om de opleiding Engineering verder te verbeteren en af te stellen voor de studenten. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar veel contact gehad met het meerendeel van de studenten en heb ik daarbij een goed beeld gekregen van de wensen  hiervan. Ik ben betrokken geraakt bij Blauwdruk door te ervaren wat deze studievereniging doet en betekent, in verscheidene vormen, voor de studenten. Als medebestuurslid van Blauwdruk is dit voor mij dan ook een uitgewezen mogelijkheid om meer betrokken te zijn met alles rondom de opleiding.

 

Penningmeester

Ik ben Luna Xausa, 18 jaar. Momenteel ben ik 2e jaars aan de opleiding Engineering, en heb de richting S&T (Science en Technology) gekozen. Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 ben ik bij blauwdruk gekomen, en heb de taak penningmeester op mij genomen vanaf het schooljaar 2019-2020.
Naast de opleiding vind ik het leuk om sportief bezig te zijn, zoals met voetbal en duiken.

Mijn keuze om in het bestuur van Blauwdruk te zitten komt voort uit het feit dat ik iets wil betekenen voor de opleiding en zijn studenten. Het goede aan Blauwdruk vind ik de inzet om onze studie naar een hoger platform te tillen. Graag lever ik daar een waardevolle bijdrage aan.

Het fijne aan Blauwdruk vind ik dat je naast je opleiding ook bezig bent met andere dingen dan die aan je opleiding gerelateerd zijn. Zo leer ik bijvoorbeeld ook onderwerpen op professioneel gebied.

 

Multidisciplinair Bestuurslid

Mijn naam is Mick van Eerd, ik ben 25 jaar oud en ik ben vierdejaars student engineering aan de HZ University of Applied Sciences. In het vierde jaar van mijn opleiding ga ik de specialisatie Science en Technology volgen. Ik heb een passie voor elektronica en het bouwen en hobbyen hiermee.

Naast mijn opleiding steek ik veel van mijn tijd in de HZ zonneboot. Veel van mijn werkzaamheden binnen de zonneboot zijn op het gebied van de afdeling ‘Electrical & IT’.

Vanaf mijn eerste jaar op de HZ heb ik een zeer positieve ervaring met studievereniging blauwdruk. Ze stonden vanaf het begin klaar voor de studenten met begeleiding, buddy’s, studiemateriaal en nog veel meer. Met mijn bijdrage aan de studievereniging blauwdruk wil ik dit ook mogelijk maken voor andere studenten en wil ik de kwaliteit van de opleiding hoog te houden.